Vereniging van Eigenaren

Vereniging van Eigenaren

Duurzaamheid in Vereniging van Eigenaren waarom advies nodig is

Een Vereniging van Eigenaren (VvE) heeft als doel om gemeenschappelijke belangen van eigenaren van appartementen te behartigen. Duurzaamheid van het gebouw is voor een VvE van belang op economisch, ecologisch en sociaal vlak. Hierbij speelt niet alleen de toekomstige haalbaarheid van het pand een rol, maar ook de verlaging van woonkosten en de verduurzamingsdoelstellingen op macro-economisch niveau. In deze blog bespreken we waarom en hoe het adviseren van VvE’s over duurzaamheid bijdraagt aan een duurzame toekomst. 1.

Waarom VvE’s advies nodig hebben voor duurzaamheid Het verduurzamen van een VvE is een complex proces waarbij verschillende aspecten komen kijken, zoals ventilatie, isolatie, verlichting en waterbesparing. Een VvE moet hierbij ook rekening houden met verschillende wet- en regelgevingen en moet inzicht hebben in de financiële haalbaarheid van de investeringen. VvE’s hebben vaak niet de nodige kennis en deskundigheid in huis om alle aspecten te overzien.

Het advies van een professionele partij kan deze leemte opvullen en zorgt ervoor dat de verduurzamingsdoelstellingen behaald worden. 2. Wat duurzaam advies inhoudt Duurzaam advies kan bestaan uit verschillende onderdelen, zoals het opstellen van een duurzaamheidsplan, het berekenen van de financiële haalbaarheid van het plan, het controleren of de uitvoerende partij volgens de juiste richtlijnen en wetgevingen werkt en het monitoren van de voortgang en de uitkomsten.

Het doel is om te zorgen voor een duurzame woning tegen zo laag mogelijke woonkosten. 3. De voordelen van duurzaamheid voor een VvE Een duurzamer gebouw heeft verschillende voordelen, zoals energiebesparing en toekomstbestendigheid. Door beter te isoleren wordt er minder energie verbruikt en dit leidt tot besparing op de energierekening. De investeringen zijn vaak ook relatief snel terugverdiend. Een duurzaam gebouw heeft een hogere marktwaarde en hogere verhuurkansen dan een gebouw zonder verduurzaming. Bovendien draagt duurzaamheid bij aan een gezond binnenklimaat en heeft het positieve sociaal-economische effecten. 4. De rol van duurzaam advies in macro-economisch beleid De overheid heeft hoge verduurzamingsdoelstellingen geformuleerd en streeft naar een energietransitie. VvE’s spelen hierin een belangrijke rol. De klimaat- en energieafspraken van Parijs en de daarbij behorende EU-richtlijnen vereisen transformatie op grote schaal, en de VvE-sector is bij uitstek geschikt om hierin het voortouw te nemen. Het ondersteunen van VvE’s bij verduurzaming kan dus bijdragen aan het behalen van macro-economische doelen, en kan op die manier een lichtend voorbeeld zijn voor de maatschappelijke transformatie.

 

Conclusie


Het adviseren van VvE’s over duurzaamheid is om meerdere redenen van groot belang. Het vullen van de kennis- en deskundigheidsleemte op gebied van energietransitie bij VvE’s draagt bij aan een duurzamere toekomst. Het helpt VvE’s bij het bereiken van hun verduurzamingsdoelstellingen, wat zorgt voor mogelijkheden voor energiebesparing, financiële haalbaarheid, verbeterde verhuurkansen en een gezonder binnenklimaat. Bovendien draagt het verduurzamen van VvE’s bij aan het behalen van macro-economische doelstellingen op gebied van energietransitie. Het advies dat een professionele partij kan geven is daarom essentieel bij het behalen van de doelstellingen. De inbreng van adviseurs op gebied van verduurzaming van onroerend goed, bestuurlijke processen en financiële aspecten is zeker nodig en de moeite waard. Door het verkrijgen van inzicht ontstaat er ruimte om optimale beslissingen te nemen en gezamenlijk aan een duurzame toekomst te werken.

automotive

Energiek-vastgoed.nl

Vereniging van Eigenaren duurzaam advies

Vereniging van Eigenaren

Vereniging van Eigenaren duurzaam advies

Vereniging van Eigenaren

Vereniging van Eigenaren duurzaam advies

Vereniging van Eigenaren

Vereniging van Eigenaren duurzaam advies

Vereniging van Eigenaren

Datum laatste wijziging: 16-05-2023

Aanmaakdatum: 16-05-2023

Rubrieken: 5

Links: 2

Link toevoegen